Đam Mỹ

Tìm thấy 308 truyện phù hợp (Trang 1/9)

 • Chương 17 Tôi Muốn Ly Hôn 3897

  Tôi Muốn Ly Hôn

  Chương 17 1 giờ trước
 • Chương 2 Nóng Và Lạnh - Hot And Cold 273

  Nóng Và Lạnh - Hot And Cold

  Chương 2 5 giờ trước
 • Chương 2 Trạm Xe Buýt Omega 258

  Trạm Xe Buýt Omega

  Chương 2 12 giờ trước
 • Chương 10 Tiên Y Kính Lư 74

  Tiên Y Kính Lư

  Chương 10 15 giờ trước
 • Chương 5 Chàng Tuấn Mã Của Tôi 177

  Chàng Tuấn Mã Của Tôi

  Chương 5 15 giờ trước
 • Chương 8 Why it is you? 221

  Why it is you?

  Chương 8 16 giờ trước
 • Chương 10 Trò Chơi Bí Hiểm 265

  Trò Chơi Bí Hiểm

  Chương 10 18 giờ trước
 • Chương 11 Con Người Của Anh Ấy Không Tốt 411

  Con Người Của Anh Ấy Không Tốt

  Chương 11 18 giờ trước
 • Chương 6 Giam Cầm Nơi Nhà Kho 546

  Giam Cầm Nơi Nhà Kho

  Chương 6 19 giờ trước
 • Chương 5 Cẩn Thận Bị Mộng Ma Ăn Mất Đó 2364

  Cẩn Thận Bị Mộng Ma Ăn Mất Đó

  Chương 5 23 giờ trước
 • Chương 61 Nhiệt Độ Xã Giao 4703

  Nhiệt Độ Xã Giao

  Chương 61 1 ngày trước
 • Chương 31 Có Bản Lĩnh Thì Cứ Hung Dữ Đi 8691

  Có Bản Lĩnh Thì Cứ Hung Dữ Đi

  Chương 31 1 ngày trước
 • Chương 3 Đừng Quên Những Cảm Giác Ấy 553

  Đừng Quên Những Cảm Giác Ấy

  Chương 3 1 ngày trước
 • Chương 20 Cầu Cầu, Cho Ta Cắn Một Cái 2331

  Cầu Cầu, Cho Ta Cắn Một Cái

  Chương 20 1 ngày trước
 • Chương 16 Lại Bị Bạn Trai Cũ Nhắm Trúng Rồi 4263

  Lại Bị Bạn Trai Cũ Nhắm Trúng Rồi

  Chương 16 2 ngày trước
 • Chương 9 Bữa Tiệc Của Những Đóa Hoa 2081

  Bữa Tiệc Của Những Đóa Hoa

  Chương 9 2 ngày trước
 • Chương 26 Anh Ấy Sinh Ra Đã Là Công Của Tôi 3212

  Anh Ấy Sinh Ra Đã Là Công Của Tôi

  Chương 26 2 ngày trước
 • Chương 69 Nặc Lâm Mục Sư Thiên Sứ 1834

  Nặc Lâm Mục Sư Thiên Sứ

  Chương 69 2 ngày trước
 • Chương 64 Thú Thụ Bất Thân 3024

  Thú Thụ Bất Thân

  Chương 64 2 ngày trước
 • Chương 8 Sát Lại Chút Đi 295

  Sát Lại Chút Đi

  Chương 8 2 ngày trước
 • Chương 47 Yêu Trong Giam Cầm 899

  Yêu Trong Giam Cầm

  Chương 47 2 ngày trước
 • Chương 1 Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau 27

  Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau

  Chương 1 2 ngày trước
 • Chương 18 Phòng Ngủ 1001 593

  Phòng Ngủ 1001

  Chương 18 2 ngày trước
 • Chương 2 Ouroboros 3193

  Ouroboros

  Chương 2 2 ngày trước
 • Chương 9 Ngôn Tình Nam Chính Không Thắng Được 374

  Ngôn Tình Nam Chính Không Thắng Được

  Chương 9 2 ngày trước
 • Chương 84 Ma Tôn Muốn Ôm Ôm 706

  Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

  Chương 84 2 ngày trước
 • Chương 44 Truy Bắt Ngao Ngao 448

  Truy Bắt Ngao Ngao

  Chương 44 2 ngày trước
 • Chương 7 Cao Phán 242

  Cao Phán

  Chương 7 2 ngày trước
 • Chương 11 Thiếu Niên Văn Học 819

  Thiếu Niên Văn Học

  Chương 11 2 ngày trước
 • Chương 27 Tôi Với Cậu Không Thể Như Thế Này 10895

  Tôi Với Cậu Không Thể Như Thế Này

  Chương 27 2 ngày trước
 • Chương 12 Vượt Qua Giới Hạn 1514

  Vượt Qua Giới Hạn

  Chương 12 2 ngày trước
 • Chương 6 Hậu Bối, Xin Hãy Chạm Vào Tôi 2813

  Hậu Bối, Xin Hãy Chạm Vào Tôi

  Chương 6 2 ngày trước
 • Chương 7 Chấp Tử Chi Kiếm 24

  Chấp Tử Chi Kiếm

  Chương 7 2 ngày trước
 • Chương 31 Giang Hồ Tái Kiến 64

  Giang Hồ Tái Kiến

  Chương 31 2 ngày trước
 • Chương 26 Bệ Hạ, Cầu Người Đừng Làm Yêu! 176

  Bệ Hạ, Cầu Người Đừng Làm Yêu!

  Chương 26 2 ngày trước
 • Chương 2 Hằng Ngày Trêu Chọc Bạn Cùng Phòng 45

  Hằng Ngày Trêu Chọc Bạn Cùng Phòng

  Chương 2 2 ngày trước