Truyện Màu

Tìm thấy 560 truyện phù hợp (Trang 1/16)

 • Chương 352 Đại Vương Tha Mạng 3.4K

  Đại Vương Tha Mạng

  Chương 352 13 phút trước
 • Chương 667 Song Tu Đạo Lữ Của Tôi 846

  Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

  Chương 667 33 phút trước
 • Chương 1740 Võ Luyện Đỉnh Phong 12.7K

  Võ Luyện Đỉnh Phong

  Chương 1740 38 phút trước
 • Chương 247 Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn 1.9K

  Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

  Chương 247 2 giờ trước
 • Chương 216 Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện 817

  Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện

  Chương 216 2 giờ trước
 • Chương 26 Chiến Thần Tự Sát Hồi Quy 359

  Chiến Thần Tự Sát Hồi Quy

  Chương 26 3 giờ trước
 • Chương 16 Người Trái Đất Quả Thật Rất Tàn Ác 71

  Người Trái Đất Quả Thật Rất Tàn Ác

  Chương 16 4 giờ trước
 • Chương 141 Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực 803

  Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

  Chương 141 4 giờ trước
 • Chương 156 Thần Hồn Võ Đế 1.1K

  Thần Hồn Võ Đế

  Chương 156 4 giờ trước
 • Chương 117 Thôn Phệ Một Thế Giới Tu Tiên 333

  Thôn Phệ Một Thế Giới Tu Tiên

  Chương 117 4 giờ trước
 • Chương 287 Nghịch Thiên Chiến Thần 825

  Nghịch Thiên Chiến Thần

  Chương 287 5 giờ trước
 • Chương 382 Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen 11.9K

  Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

  Chương 382 5 giờ trước
 • Chương 9 Ta Không Muốn Làm Đệ Nhất 129

  Ta Không Muốn Làm Đệ Nhất

  Chương 9 5 giờ trước
 • Chương 150 Toàn Mạng Đều Là Fan Cp Của Tôi Với Ảnh Đế 1.8K

  Toàn Mạng Đều Là Fan Cp Của Tôi Với Ảnh Đế

  Chương 150 5 giờ trước
 • Chương 56-2 Chị Tôi Đã Nhặt Về Nhà Một Nam Chính Quyến Rũ 877

  Chị Tôi Đã Nhặt Về Nhà Một Nam Chính Quyến Rũ

  Chương 56-2 5 giờ trước
 • Chương 62 Đại Tiểu Thư Có Ý Đồ Gì Xấu Đâu 1.8K

  Đại Tiểu Thư Có Ý Đồ Gì Xấu Đâu

  Chương 62 5 giờ trước
 • Chương 69 Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị 2.2K

  Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị

  Chương 69 5 giờ trước
 • Chương 207 Vạn Tra Triêu Hoàng 2.2K

  Vạn Tra Triêu Hoàng

  Chương 207 5 giờ trước
 • Chương 27 Đệ Nhất Danh Sách 299

  Đệ Nhất Danh Sách

  Chương 27 6 giờ trước
 • Chương 190 Sứ Đồ Vô Hạn Và 12 Chiến Cơ 559

  Sứ Đồ Vô Hạn Và 12 Chiến Cơ

  Chương 190 6 giờ trước
 • Chương 152 Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba 6.3K

  Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

  Chương 152 6 giờ trước
 • Chương 486 Thanh Ninh Chi Hạ 345

  Thanh Ninh Chi Hạ

  Chương 486 7 giờ trước
 • Chương 137 Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp 3.3K

  Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp

  Chương 137 8 giờ trước
 • Chương 123 Ô Nha 598

  Ô Nha

  Chương 123 8 giờ trước
 • Chương 93 Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng 1.7K

  Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng

  Chương 93 9 giờ trước
 • Chương 35 Dàn Trai Đẹp Chốn Hậu Cung 572

  Dàn Trai Đẹp Chốn Hậu Cung

  Chương 35 9 giờ trước
 • Chương 83 Đừng Chọc Đứa Em Gái Bé Bỏng Của Chúng Tôi 1.1K

  Đừng Chọc Đứa Em Gái Bé Bỏng Của Chúng Tôi

  Chương 83 9 giờ trước
 • Chương 48 Bảo Bối Của Lão Đại Đã Xuyên Không Trở Về! 2.3K

  Bảo Bối Của Lão Đại Đã Xuyên Không Trở Về!

  Chương 48 9 giờ trước
 • Chương 56 Ta Lập Hậu Cung Tại Tây Du Ký 198

  Ta Lập Hậu Cung Tại Tây Du Ký

  Chương 56 9 giờ trước
 • Chương 51 Kiều Phu Có Hỉ 622

  Kiều Phu Có Hỉ

  Chương 51 11 giờ trước
 • Chương 157 Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh 30.7K

  Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh

  Chương 157 11 giờ trước
 • Chương 433 Nghịch Thiên Tà Thần 1.4K

  Nghịch Thiên Tà Thần

  Chương 433 13 giờ trước
 • Chương 403 Thần Võ Thiên Tôn 3.9K

  Thần Võ Thiên Tôn

  Chương 403 13 giờ trước
 • Chương 85-6 Chỉ Yêu Mình Em 3.2K

  Chỉ Yêu Mình Em

  Chương 85-6 14 giờ trước
 • Chương 16 Quỷ Linh Vương 116

  Quỷ Linh Vương

  Chương 16 14 giờ trước
 • Chương 18 Đại Viên Hồn - Tây Du Tiền Truyện 185

  Đại Viên Hồn - Tây Du Tiền Truyện

  Chương 18 14 giờ trước