Truyện mới

Bình cũ rượu mới, rượu cũ bình mới, hoặc cả 2 đều mới (Trang 1/21)

 • Chương 45 The Reincarnated Inferior Magic Swordsman 0

  The Reincarnated Inferior Magic Swordsman

  Chương 45 25 phút trước
 • Chương 179 Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo 8

  Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo

  Chương 179 4 giờ trước
 • Chương 224 Cô Vợ Nhỏ Nuông Chiều Quá Lại Thành Ác 95

  Cô Vợ Nhỏ Nuông Chiều Quá Lại Thành Ác

  Chương 224 5 giờ trước
 • Chương 2 Nóng Và Lạnh - Hot And Cold 319

  Nóng Và Lạnh - Hot And Cold

  Chương 2 6 giờ trước
 • Chương 8 Tình Huynh Đệ Của Chúng Ta 137

  Tình Huynh Đệ Của Chúng Ta

  Chương 8 16 giờ trước
 • Chương 5 Chàng Tuấn Mã Của Tôi 189

  Chàng Tuấn Mã Của Tôi

  Chương 5 16 giờ trước
 • Chương 11 Con Người Của Anh Ấy Không Tốt 411

  Con Người Của Anh Ấy Không Tốt

  Chương 11 19 giờ trước
 • Chương 6 Giam Cầm Nơi Nhà Kho 604

  Giam Cầm Nơi Nhà Kho

  Chương 6 20 giờ trước
 • Chương 15 Seoul Tử Linh Sư 97

  Seoul Tử Linh Sư

  Chương 15 16 giờ trước
 • Chương 5 Jitsu Wa Ore, Saikyou Deshita? 34

  Jitsu Wa Ore, Saikyou Deshita?

  Chương 5 23 giờ trước
 • Chương 8 Lão Tổ Luyện Thể Mạnh Nhất Lịch Sử 12

  Lão Tổ Luyện Thể Mạnh Nhất Lịch Sử

  Chương 8 23 giờ trước
 • Chương 181 Tây Du Ký Ngoại Truyện 54

  Tây Du Ký Ngoại Truyện

  Chương 181 1 ngày trước
 • Chương 479 Thanh Ninh Chi Hạ 158

  Thanh Ninh Chi Hạ

  Chương 479 1 ngày trước
 • Chương 3 Đại Sư Phụ Hạ Sơn 12

  Đại Sư Phụ Hạ Sơn

  Chương 3 15 giờ trước
 • Chương 22 Chưởng Môn Khiêm Tốn Chút 6

  Chưởng Môn Khiêm Tốn Chút

  Chương 22 1 ngày trước
 • Chương 132 Đoạ Nhân 359

  Đoạ Nhân

  Chương 132 1 ngày trước
 • Chương 3 Người Đàn Ông Không Thể Chối Từ 1316

  Người Đàn Ông Không Thể Chối Từ

  Chương 3 1 ngày trước
 • Chương 10 Trò Chơi Bí Hiểm 269

  Trò Chơi Bí Hiểm

  Chương 10 19 giờ trước
 • Chương 69 Nặc Lâm Mục Sư Thiên Sứ 1888

  Nặc Lâm Mục Sư Thiên Sứ

  Chương 69 2 ngày trước
 • Chương 60 Ta Là Hàn Tam Thiên 218

  Ta Là Hàn Tam Thiên

  Chương 60 2 ngày trước
 • Chương 47 Yêu Trong Giam Cầm 901

  Yêu Trong Giam Cầm

  Chương 47 2 ngày trước
 • Chương 1 Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau 28

  Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau

  Chương 1 2 ngày trước
 • Chương 18 Phòng Ngủ 1001 605

  Phòng Ngủ 1001

  Chương 18 2 ngày trước
 • Chương 2 Ouroboros 3229

  Ouroboros

  Chương 2 2 ngày trước
 • Chương 9 Ngôn Tình Nam Chính Không Thắng Được 377

  Ngôn Tình Nam Chính Không Thắng Được

  Chương 9 2 ngày trước
 • Chương 84 Ma Tôn Muốn Ôm Ôm 707

  Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

  Chương 84 2 ngày trước
 • Chương 12 Một Ngày Nọ, Tôi Được Kẻ Thù Cầu Hôn 1044

  Một Ngày Nọ, Tôi Được Kẻ Thù Cầu Hôn

  Chương 12 11 giờ trước
 • Chương 44 Truy Bắt Ngao Ngao 451

  Truy Bắt Ngao Ngao

  Chương 44 2 ngày trước
 • Chương 7 Cao Phán 242

  Cao Phán

  Chương 7 2 ngày trước
 • Chương 7 Chấp Tử Chi Kiếm 25

  Chấp Tử Chi Kiếm

  Chương 7 2 ngày trước
 • Chương 31 Giang Hồ Tái Kiến 64

  Giang Hồ Tái Kiến

  Chương 31 2 ngày trước
 • Chương 26 Bệ Hạ, Cầu Người Đừng Làm Yêu! 177

  Bệ Hạ, Cầu Người Đừng Làm Yêu!

  Chương 26 2 ngày trước
 • Chương 6 Đại Tiên Tôn Quyết Chiến 6

  Đại Tiên Tôn Quyết Chiến

  Chương 6 2 ngày trước
 • Chương 408 Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới 412

  Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới

  Chương 408 3 giờ trước
 • Chương 2 Hằng Ngày Trêu Chọc Bạn Cùng Phòng 48

  Hằng Ngày Trêu Chọc Bạn Cùng Phòng

  Chương 2 2 ngày trước
 • Chương 9 Kieta Hatsukoi 1108

  Kieta Hatsukoi

  Chương 9 2 ngày trước