Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền

Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền

Tình trạng:
Đang Ra
Lượt xem:
10.1K
Thể loại:
Action Chuyển Sinh Mystery Truyện Màu Xuyên Không
Đọc chương đầu Đọc chương cuối
Bắt đầu với chí tôn đan điền là bộ truyện tranh thuộc thể loại hành động, chuyển sinh, bí ẩn, truyện màu, xuyên không của Trung Quốc. Tác phẩm xoay quanh anh chàng Tần Thư, một thần tử được xem là phế vật, chẳng biết bay nhảy. Sau khi được hệ thống trao thưởng Vĩnh Động đan điền, bắt đầu con đường tu chân tuyệt thế.

Đôi lời tự truyện. Vũ hóa môn, tuyệt vân phong.

- Mau nhìn bên đó, bên trên là ai? Trèo lên tuyệt vân phong làm gì?

- Là Thần tử Tần Thư

- Thần Tử Tần Thư? Tay không trèo tuyệt vân phong? Sao hắn không bay lên?

- Phí lời, nếu như thần tử biết bay, còn cần trèo sao?

- Các ngươi nói như vậy ta mới nhớ ra, thì ra hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh, thập bát thần tử tần thư phàm thể phàm mệnh đó

- Nghe nói thập bát thần tử vậy mà không cả biết bay, tại sao còn có thể trở thành thần tử?

- Người ta có một người cha tốt, cha hắn là Tần Phạt Thiên

- Thập bát thần tử lần này nghĩ không thông trèo lên tuyệt vân phong, chắc không phải muốn tự sát chứ?

- Nói không chừng đâu

- Dù gì thì đại hội thần tử sắp bắt đầu rồi, đến lúc đó vũ hóa môn thấp bát thần tử tụ tập. Nghe nói thần tử danh không xứng với thực, sẽ bị mất đi vị trí thần tử đấy

Danh sách chương

Tổng cộng 133 chương

Chapter Cập nhật Lượt xem
Chapter 133
3 ngày trước 9
Chapter 132
5 ngày trước 10
Chapter 131
10 ngày trước 21
Chapter 130
10 ngày trước 19
Chapter 129
10 ngày trước 17
Chapter 128
10 ngày trước 18
Chapter 127
10 ngày trước 15
Chapter 126
24 ngày trước 32
Chapter 125
26 ngày trước 20
Chapter 124
1 tháng trước 25
Chapter 123
1 tháng trước 17
Chapter 122
1 tháng trước 25
Chapter 121
1 tháng trước 16
Chapter 120
1 tháng trước 31
Chapter 119
2 tháng trước 20
Chapter 118
2 tháng trước 23
Chapter 117
2 tháng trước 34
Chapter 116
2 tháng trước 55
Chapter 115
2 tháng trước 20
Chapter 114
2 tháng trước 22
Chapter 113
2 tháng trước 32
Chapter 112
2 tháng trước 31
Chapter 111
2 tháng trước 39
Chapter 110
2 tháng trước 33
Chapter 109
3 tháng trước 39
Chapter 108
3 tháng trước 26
Chapter 107
3 tháng trước 25
Chapter 106
3 tháng trước 60
Chapter 105
3 tháng trước 53
Chapter 104
3 tháng trước 46
Chapter 103
3 tháng trước 124
Chapter 102
3 tháng trước 67
Chapter 101
3 tháng trước 55
Chapter 100
4 tháng trước 58
Chapter 99
4 tháng trước 89
Chapter 98
4 tháng trước 84
Chapter 97
4 tháng trước 108
Chapter 96
4 tháng trước 81
Chapter 95
4 tháng trước 83
Chapter 94
4 tháng trước 87
Chapter 93
4 tháng trước 80
Chapter 92
4 tháng trước 91
Chapter 91
4 tháng trước 82
Chapter 90
4 tháng trước 89
Chapter 89
4 tháng trước 84
Chapter 88
4 tháng trước 82
Chapter 87
4 tháng trước 86
Chapter 86
4 tháng trước 82
Chapter 85
4 tháng trước 82
Chapter 84
4 tháng trước 83
Chapter 83
4 tháng trước 81
Chapter 82
4 tháng trước 85
Chapter 81
4 tháng trước 81
Chapter 80
4 tháng trước 80
Chapter 79
4 tháng trước 81
Chapter 78
4 tháng trước 79
Chapter 77
4 tháng trước 81
Chapter 76
4 tháng trước 80
Chapter 75
4 tháng trước 80
Chapter 74
4 tháng trước 79
Chapter 73
4 tháng trước 77
Chapter 72
4 tháng trước 78
Chapter 71
4 tháng trước 81
Chapter 70
4 tháng trước 78
Chapter 69
4 tháng trước 78
Chapter 68
4 tháng trước 79
Chapter 67
4 tháng trước 80
Chapter 66
4 tháng trước 81
Chapter 65
4 tháng trước 82
Chapter 64
4 tháng trước 80
Chapter 63
4 tháng trước 80
Chapter 62
4 tháng trước 84
Chapter 61
4 tháng trước 83
Chapter 60
4 tháng trước 83
Chapter 59
4 tháng trước 81
Chapter 58
4 tháng trước 80
Chapter 57
4 tháng trước 81
Chapter 56
4 tháng trước 83
Chapter 55
4 tháng trước 83
Chapter 54
4 tháng trước 88
Chapter 53
4 tháng trước 83
Chapter 52
4 tháng trước 84
Chapter 51
4 tháng trước 85
Chapter 50
4 tháng trước 83
Chapter 49
4 tháng trước 83
Chapter 48
4 tháng trước 85
Chapter 47
4 tháng trước 88
Chapter 46
4 tháng trước 87
Chapter 45
4 tháng trước 90
Chapter 44
4 tháng trước 93
Chapter 43
4 tháng trước 96
Chapter 42
4 tháng trước 91
Chapter 41
4 tháng trước 89
Chapter 40
4 tháng trước 92
Chapter 39
4 tháng trước 89
Chapter 38
4 tháng trước 85
Chapter 37
4 tháng trước 87
Chapter 36
4 tháng trước 85
Chapter 35
4 tháng trước 86
Chapter 34
4 tháng trước 83
Chapter 33
4 tháng trước 84
Chapter 32
4 tháng trước 84
Chapter 31
4 tháng trước 88
Chapter 30
4 tháng trước 91
Chapter 29
4 tháng trước 88
Chapter 28
4 tháng trước 85
Chapter 27
4 tháng trước 85
Chapter 26
4 tháng trước 86
Chapter 25
4 tháng trước 89
Chapter 24
4 tháng trước 84
Chapter 23
4 tháng trước 86
Chapter 22
4 tháng trước 86
Chapter 21
4 tháng trước 90
Chapter 20
4 tháng trước 85
Chapter 19
4 tháng trước 90
Chapter 18
4 tháng trước 95
Chapter 17
4 tháng trước 103
Chapter 16
4 tháng trước 91
Chapter 15
4 tháng trước 101
Chapter 14
4 tháng trước 94
Chapter 13
4 tháng trước 98
Chapter 12
4 tháng trước 102
Chapter 11
4 tháng trước 103
Chapter 10
4 tháng trước 106
Chapter 9
4 tháng trước 107
Chapter 8
4 tháng trước 119
Chapter 7
4 tháng trước 114
Chapter 6
4 tháng trước 112
Chapter 5
4 tháng trước 115
Chapter 4
4 tháng trước 124
Chapter 3
4 tháng trước 115
Chapter 2
4 tháng trước 134
Chapter 1
4 tháng trước 190

Truyện liên quan

Có thể bạn sẽ thích