Cửa Hàng Đào Bảo Thông Tam Giới

Cửa Hàng Đào Bảo Thông Tam Giới

Tình trạng:
Đang Ra
Lượt xem:
336
Thể loại:
Manhua Truyện Màu
Đọc chương đầu Đọc chương cuối
Cửa Hàng Đào Bảo Thông Tam Giới là bộ truyện manhua kể về nam sinh Ninh Tiểu Phàm người chỉ mải mê chơi game, liên tục bị Sở Tích Nhan nhắc nhở việc làm bài tập về nhà. Dù vậy, nhưng cậu lại thích được Sở Tích Nhan cằn nhằn việc đó bởi trong mắt cậu thì cô gái ấy là hoa khôi, không những xinh đẹp mà thành tích học tập cũng vượt trội.

Cửa Hàng Đào Bảo Thông Tam Giới là tên của một phần mềm, sau khi Tiểu Phàm tò mò bấm vào vòng quay may mắn thì có một vật thể lạ bỗng dưng xuất hiện trước mắt anh. Đó là “Đạo thiên phù” vật phẩm quý hiếm, có thể đánh cắp vạn vật trong thế gian, vật này sẽ thuộc về bản thân, hữu hình vô hình, thực vật hư vật,.. Chỉ có thứ ngươi không nghĩ ra, không có thứ nó không đánh cắp được chỉ dẫn ấm áp: Do chú pháp hạn chế chỉ có thể đánh cắp được các vật trên trái đất.

Liệu rằng Ninh Tiểu Phàm - người luôn bị bạn bè trêu chọc và chê cười sẽ làm gì với món vật phẩm từ trong phần mềm đó nhảy ra? Nếu bạn mò hãy cùng chiến ngay bộ truyện manhua Cửa Hàng Đào Bảo Thông Tam Giới trên Truyenmoiz.net nhé!

Danh sách chương

Tổng cộng 265 chương

Chapter Cập nhật Lượt xem
Chapter 264
2 ngày trước 0
Chapter 263
3 ngày trước 0
Chapter 262
6 ngày trước 0
Chapter 261
6 ngày trước 0
Chapter 260
8 ngày trước 1
Chapter 259
1 tháng trước 1
Chapter 258
1 tháng trước 1
Chapter 257
2 tháng trước 1
Chapter 256
2 tháng trước 1
Chapter 255
2 tháng trước 1
Chapter 254
2 tháng trước 1
Chapter 253
2 tháng trước 2
Chapter 252
2 tháng trước 1
Chapter 251
2 tháng trước 1
Chapter 250
2 tháng trước 1
Chapter 249
2 tháng trước 1
Chapter 248
2 tháng trước 1
Chapter 247
2 tháng trước 1
Chapter 246
2 tháng trước 1
Chapter 245
2 tháng trước 1
Chapter 244
2 tháng trước 1
Chapter 243
2 tháng trước 2
Chapter 242
2 tháng trước 1
Chapter 241
2 tháng trước 1
Chapter 240
2 tháng trước 1
Chapter 239
2 tháng trước 1
Chapter 238
2 tháng trước 1
Chapter 237
2 tháng trước 1
Chapter 236
2 tháng trước 1
Chapter 235
2 tháng trước 1
Chapter 234
2 tháng trước 1
Chapter 233
2 tháng trước 1
Chapter 232
2 tháng trước 1
Chapter 231
2 tháng trước 1
Chapter 230
2 tháng trước 1
Chapter 229
2 tháng trước 1
Chapter 228
2 tháng trước 1
Chapter 227
2 tháng trước 1
Chapter 226
2 tháng trước 1
Chapter 225
2 tháng trước 1
Chapter 224
2 tháng trước 1
Chapter 223
2 tháng trước 1
Chapter 222
2 tháng trước 1
Chapter 221
2 tháng trước 1
Chapter 220
2 tháng trước 1
Chapter 219
2 tháng trước 1
Chapter 218
2 tháng trước 1
Chapter 217
2 tháng trước 1
Chapter 216
2 tháng trước 1
Chapter 215
2 tháng trước 3
Chapter 214
2 tháng trước 1
Chapter 213
2 tháng trước 1
Chapter 212
2 tháng trước 1
Chapter 211
2 tháng trước 1
Chapter 210
2 tháng trước 1
Chapter 209
2 tháng trước 1
Chapter 208
2 tháng trước 1
Chapter 207
2 tháng trước 1
Chapter 206
2 tháng trước 1
Chapter 205
2 tháng trước 1
Chapter 204
2 tháng trước 2
Chapter 203
2 tháng trước 1
Chapter 202
2 tháng trước 1
Chapter 201
2 tháng trước 1
Chapter 200
2 tháng trước 1
Chapter 199
2 tháng trước 1
Chapter 198
2 tháng trước 1
Chapter 197
2 tháng trước 1
Chapter 196
2 tháng trước 1
Chapter 195
2 tháng trước 2
Chapter 194
2 tháng trước 1
Chapter 193
2 tháng trước 1
Chapter 192
2 tháng trước 1
Chapter 191
2 tháng trước 1
Chapter 190
2 tháng trước 1
Chapter 189
2 tháng trước 2
Chapter 188
2 tháng trước 1
Chapter 187
2 tháng trước 1
Chapter 186
2 tháng trước 1
Chapter 185
2 tháng trước 1
Chapter 184
2 tháng trước 1
Chapter 183
2 tháng trước 1
Chapter 182
2 tháng trước 1
Chapter 181
2 tháng trước 1
Chapter 180
2 tháng trước 1
Chapter 179
2 tháng trước 2
Chapter 178
2 tháng trước 2
Chapter 177
2 tháng trước 1
Chapter 176
2 tháng trước 1
Chapter 175
2 tháng trước 1
Chapter 174
2 tháng trước 2
Chapter 173
2 tháng trước 2
Chapter 172
2 tháng trước 1
Chapter 171
2 tháng trước 1
Chapter 170
2 tháng trước 2
Chapter 169
2 tháng trước 2
Chapter 168
2 tháng trước 1
Chapter 167
2 tháng trước 1
Chapter 166
2 tháng trước 1
Chapter 165
2 tháng trước 2
Chapter 164
2 tháng trước 1
Chapter 163
2 tháng trước 1
Chapter 162
2 tháng trước 2
Chapter 161
2 tháng trước 1
Chapter 160
2 tháng trước 1
Chapter 159
2 tháng trước 1
Chapter 158
2 tháng trước 1
Chapter 157
2 tháng trước 1
Chapter 156
2 tháng trước 1
Chapter 155
2 tháng trước 1
Chapter 154
2 tháng trước 1
Chapter 153
2 tháng trước 1
Chapter 152
2 tháng trước 1
Chapter 151
2 tháng trước 1
Chapter 150
2 tháng trước 2
Chapter 149
2 tháng trước 1
Chapter 148
2 tháng trước 1
Chapter 147
2 tháng trước 1
Chapter 146
2 tháng trước 1
Chapter 145
2 tháng trước 1
Chapter 144
2 tháng trước 1
Chapter 143
2 tháng trước 1
Chapter 142
2 tháng trước 1
Chapter 141
2 tháng trước 1
Chapter 140
2 tháng trước 1
Chapter 139
2 tháng trước 1
Chapter 138
2 tháng trước 1
Chapter 137
2 tháng trước 1
Chapter 136
2 tháng trước 1
Chapter 135
2 tháng trước 1
Chapter 134
2 tháng trước 1
Chapter 133
2 tháng trước 1
Chapter 132
2 tháng trước 2
Chapter 131
2 tháng trước 1
Chapter 130
2 tháng trước 1
Chapter 129
2 tháng trước 1
Chapter 128
2 tháng trước 1
Chapter 127
2 tháng trước 2
Chapter 126
2 tháng trước 1
Chapter 125
2 tháng trước 1
Chapter 124
2 tháng trước 1
Chapter 123
2 tháng trước 1
Chapter 122
2 tháng trước 1
Chapter 121
2 tháng trước 1
Chapter 120
2 tháng trước 1
Chapter 119
2 tháng trước 1
Chapter 118
2 tháng trước 1
Chapter 117
2 tháng trước 1
Chapter 116
2 tháng trước 1
Chapter 115
2 tháng trước 1
Chapter 114
2 tháng trước 1
Chapter 113
2 tháng trước 1
Chapter 112
2 tháng trước 1
Chapter 111
2 tháng trước 1
Chapter 110
2 tháng trước 1
Chapter 109
2 tháng trước 1
Chapter 108
2 tháng trước 1
Chapter 107
2 tháng trước 1
Chapter 106
2 tháng trước 2
Chapter 105
2 tháng trước 1
Chapter 104
2 tháng trước 1
Chapter 103
2 tháng trước 1
Chapter 102
2 tháng trước 1
Chapter 101
2 tháng trước 2
Chapter 100
2 tháng trước 1
Chapter 99
2 tháng trước 1
Chapter 98
2 tháng trước 1
Chapter 97
2 tháng trước 1
Chapter 96
2 tháng trước 1
Chapter 95
2 tháng trước 1
Chapter 94
2 tháng trước 1
Chapter 93
2 tháng trước 1
Chapter 92
2 tháng trước 1
Chapter 91
2 tháng trước 2
Chapter 90
2 tháng trước 1
Chapter 89
2 tháng trước 1
Chapter 88
2 tháng trước 1
Chapter 87
2 tháng trước 1
Chapter 86
2 tháng trước 1
Chapter 85
2 tháng trước 1
Chapter 84
2 tháng trước 1
Chapter 83
2 tháng trước 1
Chapter 82
2 tháng trước 1
Chapter 81
2 tháng trước 1
Chapter 80
2 tháng trước 1
Chapter 79
2 tháng trước 1
Chapter 78
2 tháng trước 1
Chapter 77
2 tháng trước 1
Chapter 76
2 tháng trước 1
Chapter 75
2 tháng trước 1
Chapter 74
2 tháng trước 1
Chapter 73
2 tháng trước 1
Chapter 72
2 tháng trước 1
Chapter 71
2 tháng trước 1
Chapter 70
2 tháng trước 1
Chapter 69
2 tháng trước 1
Chapter 68
2 tháng trước 1
Chapter 67
2 tháng trước 1
Chapter 66
2 tháng trước 1
Chapter 65
2 tháng trước 1
Chapter 64
2 tháng trước 1
Chapter 63
2 tháng trước 1
Chapter 62
2 tháng trước 2
Chapter 61
2 tháng trước 1
Chapter 60
2 tháng trước 1
Chapter 59
2 tháng trước 1
Chapter 58
2 tháng trước 2
Chapter 57
2 tháng trước 1
Chapter 56
2 tháng trước 4
Chapter 55
2 tháng trước 2
Chapter 54
2 tháng trước 2
Chapter 53
2 tháng trước 2
Chapter 52
2 tháng trước 2
Chapter 51
2 tháng trước 2
Chapter 50
2 tháng trước 2
Chapter 49
2 tháng trước 2
Chapter 48
2 tháng trước 2
Chapter 47
2 tháng trước 2
Chapter 46
2 tháng trước 2
Chapter 45
2 tháng trước 3
Chapter 44
2 tháng trước 2
Chapter 43
2 tháng trước 3
Chapter 42
2 tháng trước 2
Chapter 41
2 tháng trước 2
Chapter 40
2 tháng trước 2
Chapter 39
2 tháng trước 3
Chapter 38
2 tháng trước 3
Chapter 37
2 tháng trước 3
Chapter 36.5: Ngoại truyện
2 tháng trước 4
Chapter 36
2 tháng trước 2
Chapter 35
2 tháng trước 2
Chapter 34
2 tháng trước 2
Chapter 33
2 tháng trước 2
Chapter 32
2 tháng trước 2
Chapter 31
2 tháng trước 10
Chapter 30
2 tháng trước 1
Chapter 29
2 tháng trước 1
Chapter 28
2 tháng trước 1
Chapter 27
2 tháng trước 1
Chapter 26
2 tháng trước 1
Chapter 25
2 tháng trước 2
Chapter 24
2 tháng trước 1
Chapter 23
2 tháng trước 1
Chapter 22
2 tháng trước 1
Chapter 21
2 tháng trước 1
Chapter 20
2 tháng trước 1
Chapter 19
2 tháng trước 1
Chapter 18
2 tháng trước 1
Chapter 17
2 tháng trước 1
Chapter 16
2 tháng trước 1
Chapter 15
2 tháng trước 1
Chapter 14
2 tháng trước 1
Chapter 13
2 tháng trước 1
Chapter 12
2 tháng trước 2
Chapter 11
2 tháng trước 1
Chapter 10
2 tháng trước 1
Chapter 9
2 tháng trước 1
Chapter 8
2 tháng trước 1
Chapter 7
2 tháng trước 2
Chapter 6
2 tháng trước 2
Chapter 5
2 tháng trước 1
Chapter 4
2 tháng trước 1
Chapter 3
2 tháng trước 2
Chapter 2
2 tháng trước 3
Chapter 1
2 tháng trước 2

Truyện liên quan

Có thể bạn sẽ thích

Bình luận

Tổng cộng 0 bình luận