Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Tình trạng:
Đang Ra
Lượt xem:
13.2K
Tác giả:
Đang Cập Nhật
Thể loại:
Supernatural Manhua Mystery Xuyên Không Chuyển Sinh Truyện Màu
Đọc chương đầu Đọc chương cuối
Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn là bộ truyện tranh thuộc thể loại xuyên không, chuyển sinh của tác giả có bút danh Man Bollywood. Tác phẩm kể về Thần quân với cửu vĩ thiên thạch bên mình, là vị thần của Đạo giáo tái sinh trong thành, với khả năng tinh luyện giả kim thuật, hiểu trận pháp, cùng xem lâm phàm ở đô thị từng bước trừng trị kẻ ác trong thành, từng bước phi thăng quan sát tất cả chúng sinh.

Đôi lời tự truyện. Một ngày nọ tại khách sạn Thánh Đức Bảo, Lâm Phóng bỗng nhận ra mình đã từ dị giới quay trở về sau 10 vạn năm. Cậu ta từng có người bạn gái tên là Lâm Tây Tây, sau khi cua được tên thiếu gia nhà giàu đã bỏ cậu ta mà cặp bồ với hắn. Nhưng không ngờ, Lâm Tây Tây lại mang thai con của anh ta, sau khi biết chuyện Trương Cuồng đã tìm người hạ sát Lâm Phóng.

Sau khi chết, anh ta đến dị giới và may mắn có được thiên thần thạch, tu vi tăng mạnh, đột phá tới thần quân đỉnh. Sau đó xưng bá ngàn năm ở dị giới, nhưng tu vi lại không thể tăng lên, cuối cùng độ kiếp bị tâm ma phan phệ, thất bạn làm thần hình tan biến.
Nhưng số kiếp chưa tận, một tia tàn hồn của anh ta lại nghịch thiên cải mệnh. Nghịch chuyển thời không quay về lại trái đất.

Không chỉ quay về lại đúng thời gian ban đầu mà cả cửu thiên thạch cũng mang về theo. Có hàng trăm ngàn kinh nghiệm, cùng cửu thiên thần thạch, quay lại được thời gian này, nhất định có thể làm lại từ đầu!

Danh sách chương

Tổng cộng 294 chương

Chapter Cập nhật Lượt xem
Chapter 294
6 ngày trước 6
Chapter 293
9 ngày trước 5
Chapter 292
14 ngày trước 15
Chapter 291
15 ngày trước 7
Chapter 290
20 ngày trước 16
Chapter 289: Raw
26 ngày trước 18
Chapter 288: Raw
26 ngày trước 8
Chapter 287: Raw
26 ngày trước 7
Chapter 286: Raw
26 ngày trước 10
Chapter 285
1 tháng trước 17
Chapter 284
1 tháng trước 39
Chapter 283
1 tháng trước 22
Chapter 282
2 tháng trước 23
Chapter 281
2 tháng trước 24
Chapter 280
2 tháng trước 26
Chapter 279
2 tháng trước 22
Chapter 278
2 tháng trước 23
Chapter 277
2 tháng trước 20
Chapter 276
3 tháng trước 23
Chapter 275
3 tháng trước 20
Chapter 274
3 tháng trước 23
Chapter 273
3 tháng trước 19
Chapter 272
3 tháng trước 18
Chapter 271
3 tháng trước 16
Chapter 270
3 tháng trước 24
Chapter 269
3 tháng trước 17
Chapter 268
3 tháng trước 19
Chapter 267
4 tháng trước 16
Chapter 266
4 tháng trước 19
Chapter 265
4 tháng trước 19
Chapter 264
4 tháng trước 19
Chapter 263
4 tháng trước 19
Chapter 262
4 tháng trước 19
Chapter 261
4 tháng trước 18
Chapter 260
4 tháng trước 20
Chapter 259
4 tháng trước 17
Chapter 258
4 tháng trước 22
Chapter 257
5 tháng trước 27
Chapter 256
5 tháng trước 27
Chapter 255
5 tháng trước 28
Chapter 254
6 tháng trước 28
Chapter 253
6 tháng trước 28
Chapter 252
6 tháng trước 27
Chapter 251
6 tháng trước 20
Chapter 251
6 tháng trước 15
Chapter 250
6 tháng trước 35
Chapter 249
6 tháng trước 37
Chapter 248
6 tháng trước 33
Chapter 247
7 tháng trước 36
Chapter 246
7 tháng trước 35
Chapter 245
7 tháng trước 39
Chapter 244
7 tháng trước 37
Chapter 243
8 tháng trước 37
Chapter 242
8 tháng trước 35
Chapter 241
8 tháng trước 33
Chapter 240
8 tháng trước 38
Chapter 239
8 tháng trước 37
Chapter 238
9 tháng trước 34
Chapter 237
9 tháng trước 41
Chapter 236
9 tháng trước 39
Chapter 235
9 tháng trước 40
Chapter 234
9 tháng trước 36
Chapter 233
9 tháng trước 34
Chapter 232
9 tháng trước 34
Chapter 231
10 tháng trước 36
Chapter 230
10 tháng trước 41
Chapter 229
10 tháng trước 45
Chapter 228
10 tháng trước 35
Chapter 227
10 tháng trước 41
Chapter 226
10 tháng trước 39
Chapter 225
10 tháng trước 40
Chapter 224
10 tháng trước 41
Chapter 223
10 tháng trước 34
Chương 222
11 tháng trước 37
Chương 221
11 tháng trước 32
Chương 220
11 tháng trước 35
Chương 219
11 tháng trước 29
Chương 218
11 tháng trước 30
Chương 217
11 tháng trước 31
Chương 216
11 tháng trước 34
Chương 215
11 tháng trước 34
Chương 214
11 tháng trước 34
Chương 213
1 năm trước 36
Chương 212
1 năm trước 36
Chương 211
1 năm trước 35
Chương 210
1 năm trước 34
Chương 209
1 năm trước 33
Chương 208
1 năm trước 39
Chương 207
1 năm trước 37
Chương 206
1 năm trước 36
Chương 205
1 năm trước 36
Chương 204
1 năm trước 36
Chương 203
1 năm trước 35
Chương 202
1 năm trước 35
Chương 201
1 năm trước 36
Chương 200
1 năm trước 36
Chương 199
1 năm trước 33
Chương 198
1 năm trước 33
Chương 197
1 năm trước 32
Chương 196
1 năm trước 34
Chương 195
1 năm trước 38
Chương 194
1 năm trước 34
Chương 193
1 năm trước 34
Chương 192
1 năm trước 35
Chương 191
1 năm trước 35
Chương 190
1 năm trước 35
Chương 189
1 năm trước 37
Chương 188
1 năm trước 38
Chương 187
1 năm trước 39
Chương 186
1 năm trước 39
Chương 185
1 năm trước 39
Chương 184
1 năm trước 41
Chương 183
1 năm trước 38
Chương 182
1 năm trước 41
Chương 181
1 năm trước 36
Chương 180
1 năm trước 42
Chương 178
1 năm trước 43
Chương 177
1 năm trước 42
Chương 176
1 năm trước 45
Chương 175
1 năm trước 44
Chương 174
1 năm trước 44
Chương 173
1 năm trước 45
Chương 172
1 năm trước 44
Chương 171
1 năm trước 42
Chương 170
1 năm trước 44
Chương 169
1 năm trước 41
Chương 168
1 năm trước 48
Chương 167
1 năm trước 45
Chương 166
1 năm trước 43
Chương 165
1 năm trước 42
Chương 164
1 năm trước 43
Chương 163
1 năm trước 44
Chương 162
1 năm trước 47
Chương 161
1 năm trước 43
Chương 160
1 năm trước 44
Chương 159
1 năm trước 44
Chương 158
1 năm trước 41
Chương 157
1 năm trước 42
Chương 156
1 năm trước 46
Chương 155
2020-10-28 48
Chương 154
2020-10-20 44
Chương 153
2020-10-16 44
Chương 152
2020-10-14 44
Chương 151
2020-10-10 44
Chương 150
2020-10-08 44
Chương 149
2020-10-08 45
Chương 148
2020-10-08 44
Chương 147
2020-10-08 43
Chương 146
2020-10-08 45
Chương 145
2020-10-07 46
Chương 144
2020-10-07 44
Chương 143
2020-10-06 47
Chương 142
2020-10-06 45
Chương 141
2020-10-06 45
Chương 140
2020-09-23 47
Chương 139
2020-09-23 44
Chương 138
2020-09-23 45
Chương 137
2020-09-16 42
Chương 136
2020-09-16 45
Chương 135
2020-09-16 43
Chương 134
2020-09-11 44
Chương 133
2020-09-11 43
Chương 132
2020-09-11 43
Chương 131
2020-09-11 44
Chương 130
2020-09-11 47
Chương 129
2020-09-03 43
Chương 128
2020-09-03 45
Chương 127
2020-09-03 44
Chương 126
2020-09-03 44
Chương 125
2020-09-03 44
Chương 124
2020-09-03 45
Chương 123
2020-08-25 44
Chương 122
2020-08-25 43
Chương 121
2020-08-25 42
Chương 120
2020-08-25 45
Chương 119
2020-08-20 48
Chương 118
2020-08-19 41
Chương 117
2020-08-19 44
Chương 116
2020-08-11 42
Chương 115
2020-08-11 47
Chương 114
2020-08-11 43
Chương 113
2020-08-03 48
Chương 112
2020-08-03 48
Chương 111
2020-08-03 48
Chương 110
2020-07-26 45
Chương 109
2020-07-26 46
Chương 108
2020-07-21 47
Chương 107
2020-07-20 49
Chương 106
2020-07-20 51
Chương 105
2020-07-14 51
Chương 104
2020-07-14 52
Chương 103
2020-07-10 48
Chương 102
2020-07-10 50
Chương 101
2020-07-09 48
Chương 100
2020-07-09 47
Chương 99
2020-07-09 45
Chương 98
2020-07-02 45
Chương 97
2020-07-02 44
Chương 96
2020-07-02 42
Chương 95
2020-06-27 46
Chương 94
2020-06-27 44
Chương 93
2020-06-27 48
Chương 92
2020-06-27 47
Chương 91
2020-06-15 45
Chương 90
2020-06-15 46
Chương 89
2020-06-15 44
Chương 88
2020-06-14 43
Chương 87
2020-06-14 47
Chương 86
2020-06-14 49
Chương 85
2020-06-14 50
Chương 84
2020-06-14 53
Chương 83
2020-06-14 54
Chương 82
2020-06-14 52
Chương 81
2020-06-14 53
Chương 80
2020-06-14 50
Chương 79
2020-06-14 50
Chương 78
2020-06-14 51
Chương 77
2020-06-14 51
Chương 76
2020-06-14 54
Chương 75
2020-05-12 54
Chương 74
2020-05-12 51
Chương 73
2020-05-12 53
Chương 72
2020-05-12 55
Chương 71
2020-05-12 56
Chương 70
2020-05-12 55
Chương 69
2020-05-12 58
Chương 68
2020-05-12 56
Chương 67
2020-05-12 52
Chương 66
2020-05-12 53
Chương 65
2020-05-12 53
Chương 64
2020-05-12 49
Chương 63
2020-05-12 50
Chương 62
2020-05-12 55
Chương 61
2020-05-12 54
Chương 60
2020-05-12 59
Chương 59
2020-05-12 56
Chương 58
2020-05-12 56
Chương 57
2020-05-12 55
Chương 56
2020-05-12 55
Chương 55
2020-05-12 55
Chương 54
2020-05-12 59
Chương 53
2020-05-12 54
Chương 52
2020-05-12 55
Chương 51
2020-05-12 59
Chương 50
2020-05-12 58
Chương 49
2020-05-12 58
Chương 48
2020-05-12 57
Chương 47
2020-05-12 60
Chương 46
2020-05-12 57
Chương 45
2020-05-12 59
Chương 44
2020-05-12 57
Chương 43
2020-05-12 59
Chương 42
2020-05-12 59
Chương 41
2020-05-12 58
Chương 40
2020-05-12 58
Chương 39
2020-05-12 55
Chương 38
2020-05-12 57
Chương 37
2020-05-12 59
Chương 36
2020-05-12 60
Chương 35
2020-05-12 64
Chương 34
2020-05-12 62
Chương 33
2020-05-12 61
Chương 32
2020-05-12 60
Chương 31
2020-05-12 62
Chương 30
2020-05-12 61
Chương 29
2020-05-12 64
Chương 28
2020-05-12 62
Chương 27
2020-05-12 63
Chương 26
2020-05-12 64
Chương 25
2020-05-12 67
Chương 24
2020-05-12 79
Chương 23
2020-05-12 71
Chương 22
2020-05-12 75
Chương 21
2020-05-12 76
Chương 20
2020-05-12 77
Chương 19
2020-05-12 74
Chương 18
2020-05-12 73
Chương 17
2020-05-12 76
Chương 16
2020-05-12 76
Chương 15
2020-05-12 77
Chương 14
2020-05-12 77
Chương 13
2020-05-12 77
Chương 12
2020-05-12 86
Chương 11
2020-05-12 81
Chương 10
2020-05-12 82
Chương 9
2020-05-12 85
Chương 8
2020-05-12 86
Chương 7
2020-05-12 92
Chương 6
2020-05-12 88
Chương 5
2020-05-12 88
Chương 4
2020-02-06 91
Chương 3
2020-02-06 98
Chương 2
2020-02-02 107
Chương 1
2019-11-03 172

Truyện liên quan

Có thể bạn sẽ thích