Kiếm Nghịch Thương Khung

Kiếm Nghịch Thương Khung

Tình trạng:
Đang Ra
Lượt xem:
2.8K
Thể loại:
Action Adventure Manhua Shounen Truyện Màu
Đọc chương đầu Đọc chương cuối
Kiếm Nghịch Thương Khung
Kiếm Nghịch Thương Khung là bộ truyện thuộc thể loại hành động, phiêu lưu, bí ẩn, truyện màu của Trung Quốc, kể về hành trình của chàng thiếu niên Huyền Thiên bước lên kiếm đạo tu hành vì đã đánh bại kẻ đã làm hắn tan cửa nát nhà. Từ thiếu niên ngây thơ đến nhất đại Kiếm Thần, đã từng cho rằng cường giả hiện tại đã như hạt bụi nhỏ. Một chỉ tru thần đều im lặng diệt, ta bằng vào ta kiếm nghịch thương khung!

Đôi lời tự truyện
Trong thời gian và không gian xa xôi, có một thần châu đại lục tồn tại, trên mảnh đất đại lục đó, cường giả tề tựu, quần hùng nổi dậy. Sau khi trải qua vô vàn cuộc chiến, 5 thế lực lớn nhất đã phất lên, xưng bá lãnh địa của bản thân, từ đó thần châu đại lục mới có được sự bình yên. Trong đó, bá chủ của Tây Vực là Huyền Châu Huyền Gia.
- Bái kiến thiếu tông chủ! Thiếu tông chủ!
- Miễn lễ, phiền trưởng lão dạy dỗ những đứa trẻ này.

- Dù gì thiếu tông chủ cũng là thiên tài chưa bại trận
Các bạn hãy cùng đón chờ Kiếm Nghịch Thương Khung trên trang truyenmoizz.com nhé.

Danh sách chương

Tổng cộng 398 chương

Chapter Cập nhật Lượt xem
Chapter 398
17 giờ trước 0
Chapter 397
4 ngày trước 2
Chapter 396
7 ngày trước 1
Chapter 395
11 ngày trước 2
Chapter 394
15 ngày trước 3
Chapter 393
18 ngày trước 5
Chapter 392
20 ngày trước 6
Chapter 391
24 ngày trước 4
Chapter 390
26 ngày trước 6
Chapter 389
27 ngày trước 4
Chapter 388
29 ngày trước 3
Chapter 387
1 tháng trước 4
Chapter 386
1 tháng trước 3
Chapter 385
1 tháng trước 3
Chapter 384
1 tháng trước 5
Chapter 383
2 tháng trước 12
Chapter 382
2 tháng trước 8
Chapter 381
2 tháng trước 5
Chapter 380
2 tháng trước 4
Chapter 379
2 tháng trước 9
Chapter 378
2 tháng trước 10
Chapter 377
2 tháng trước 8
Chapter 376
2 tháng trước 9
Chapter 375
2 tháng trước 6
Chapter 374
2 tháng trước 5
Chapter 373
2 tháng trước 7
Chapter 372
3 tháng trước 4
Chapter 371
3 tháng trước 7
Chapter 370
3 tháng trước 4
Chapter 369
3 tháng trước 4
Chapter 368
3 tháng trước 4
Chapter 367
3 tháng trước 5
Chapter 366
3 tháng trước 4
Chapter 365
3 tháng trước 4
Chapter 364
3 tháng trước 7
Chapter 363
3 tháng trước 4
Chapter 362
3 tháng trước 4
Chapter 361
3 tháng trước 4
Chapter 360
3 tháng trước 4
Chapter 359
3 tháng trước 4
Chapter 358
3 tháng trước 4
Chapter 357
3 tháng trước 6
Chapter 356
3 tháng trước 4
Chapter 355
3 tháng trước 4
Chapter 354
3 tháng trước 4
Chapter 353
3 tháng trước 4
Chapter 352
3 tháng trước 6
Chapter 351
3 tháng trước 4
Chapter 350
3 tháng trước 4
Chapter 349
3 tháng trước 4
Chapter 348
3 tháng trước 4
Chapter 347
3 tháng trước 4
Chapter 346
3 tháng trước 5
Chapter 345
3 tháng trước 4
Chapter 344
3 tháng trước 4
Chapter 343
3 tháng trước 4
Chapter 342
3 tháng trước 4
Chapter 341
3 tháng trước 4
Chapter 340
3 tháng trước 4
Chapter 339
3 tháng trước 5
Chapter 338
3 tháng trước 5
Chapter 337
3 tháng trước 5
Chapter 336
3 tháng trước 6
Chapter 335
3 tháng trước 5
Chapter 334
3 tháng trước 5
Chapter 333
3 tháng trước 6
Chapter 332
3 tháng trước 7
Chapter 331
3 tháng trước 8
Chapter 330
3 tháng trước 7
Chapter 329
3 tháng trước 7
Chapter 328
3 tháng trước 6
Chapter 327
3 tháng trước 6
Chapter 326
3 tháng trước 6
Chapter 325
3 tháng trước 6
Chapter 324
3 tháng trước 6
Chapter 323
3 tháng trước 6
Chapter 322
3 tháng trước 6
Chapter 321
3 tháng trước 7
Chapter 320
3 tháng trước 6
Chapter 319
3 tháng trước 6
Chapter 318
3 tháng trước 6
Chapter 317
3 tháng trước 6
Chapter 316
3 tháng trước 6
Chapter 315
3 tháng trước 6
Chapter 314
3 tháng trước 7
Chapter 313
3 tháng trước 9
Chapter 312
3 tháng trước 10
Chapter 311
3 tháng trước 6
Chapter 310
3 tháng trước 6
Chapter 309
3 tháng trước 6
Chapter 308
3 tháng trước 7
Chapter 307
3 tháng trước 6
Chapter 306
3 tháng trước 6
Chapter 305
3 tháng trước 6
Chapter 304
3 tháng trước 6
Chapter 303
3 tháng trước 6
Chapter 302
3 tháng trước 6
Chapter 301
3 tháng trước 6
Chapter 300
3 tháng trước 6
Chapter 299
3 tháng trước 6
Chapter 298
3 tháng trước 6
Chapter 297
3 tháng trước 6
Chapter 296
3 tháng trước 6
Chapter 295
3 tháng trước 6
Chapter 294
3 tháng trước 6
Chapter 293
3 tháng trước 6
Chapter 292
3 tháng trước 6
Chapter 291
3 tháng trước 6
Chapter 290
3 tháng trước 6
Chapter 289
3 tháng trước 6
Chapter 288
3 tháng trước 6
Chapter 287
3 tháng trước 7
Chapter 286
3 tháng trước 6
Chapter 285
3 tháng trước 6
Chapter 284
3 tháng trước 6
Chapter 283
3 tháng trước 6
Chapter 282
3 tháng trước 6
Chapter 281
3 tháng trước 6
Chapter 280
3 tháng trước 6
Chapter 279
3 tháng trước 6
Chapter 278
3 tháng trước 6
Chapter 277
3 tháng trước 6
Chapter 276
3 tháng trước 6
Chapter 275
3 tháng trước 6
Chapter 274
3 tháng trước 6
Chapter 273
3 tháng trước 7
Chapter 272
3 tháng trước 6
Chapter 271
3 tháng trước 7
Chapter 270
3 tháng trước 6
Chapter 269
3 tháng trước 6
Chapter 268
3 tháng trước 6
Chapter 267
3 tháng trước 6
Chapter 266
3 tháng trước 6
Chapter 265
3 tháng trước 6
Chapter 264
3 tháng trước 6
Chapter 263
3 tháng trước 6
Chapter 262
3 tháng trước 6
Chapter 261
3 tháng trước 6
Chapter 260
3 tháng trước 6
Chapter 259
3 tháng trước 6
Chapter 258
3 tháng trước 6
Chapter 257
3 tháng trước 6
Chapter 256
3 tháng trước 6
Chapter 255
3 tháng trước 6
Chapter 254
3 tháng trước 8
Chapter 253
3 tháng trước 6
Chapter 252
3 tháng trước 6
Chapter 251
3 tháng trước 6
Chapter 250
3 tháng trước 6
Chapter 249
3 tháng trước 8
Chapter 248
3 tháng trước 5
Chapter 247
3 tháng trước 5
Chapter 246
3 tháng trước 5
Chapter 245
3 tháng trước 5
Chapter 244
3 tháng trước 5
Chapter 243
3 tháng trước 5
Chapter 242
3 tháng trước 5
Chapter 241
3 tháng trước 5
Chapter 240
3 tháng trước 5
Chapter 239
3 tháng trước 5
Chapter 238
3 tháng trước 5
Chapter 237
3 tháng trước 5
Chapter 236
3 tháng trước 5
Chapter 235
3 tháng trước 5
Chapter 234
3 tháng trước 5
Chapter 233
3 tháng trước 6
Chapter 232
3 tháng trước 5
Chapter 231
3 tháng trước 5
Chapter 230
3 tháng trước 5
Chapter 229
3 tháng trước 5
Chapter 228
3 tháng trước 5
Chapter 227
3 tháng trước 5
Chapter 226
3 tháng trước 5
Chapter 225
3 tháng trước 5
Chapter 224
3 tháng trước 5
Chapter 223
3 tháng trước 5
Chapter 222
3 tháng trước 5
Chapter 221
3 tháng trước 5
Chapter 220
3 tháng trước 5
Chapter 219
3 tháng trước 5
Chapter 218
3 tháng trước 5
Chapter 217
3 tháng trước 5
Chapter 216
3 tháng trước 5
Chapter 215
3 tháng trước 5
Chapter 214
3 tháng trước 5
Chapter 213
3 tháng trước 6
Chapter 212
3 tháng trước 5
Chapter 211
3 tháng trước 6
Chapter 210
3 tháng trước 5
Chapter 209
3 tháng trước 5
Chapter 208
3 tháng trước 5
Chapter 207
3 tháng trước 6
Chapter 206
3 tháng trước 5
Chapter 205
3 tháng trước 5
Chapter 204
3 tháng trước 5
Chapter 203
3 tháng trước 5
Chapter 202
3 tháng trước 5
Chapter 201
3 tháng trước 5
Chapter 200
3 tháng trước 5
Chapter 199
3 tháng trước 5
Chapter 198
3 tháng trước 5
Chapter 197
3 tháng trước 7
Chapter 196
3 tháng trước 6
Chapter 195
3 tháng trước 6
Chapter 194
3 tháng trước 6
Chapter 193
3 tháng trước 6
Chapter 192
3 tháng trước 5
Chapter 191
3 tháng trước 6
Chapter 190
3 tháng trước 6
Chapter 189
3 tháng trước 6
Chapter 188
3 tháng trước 6
Chapter 187
3 tháng trước 6
Chapter 186
3 tháng trước 6
Chapter 185
3 tháng trước 6
Chapter 184
3 tháng trước 7
Chapter 183
3 tháng trước 7
Chapter 182
3 tháng trước 6
Chapter 181
3 tháng trước 6
Chapter 180
3 tháng trước 6
Chapter 179
3 tháng trước 6
Chapter 178
3 tháng trước 6
Chapter 177
3 tháng trước 6
Chapter 176
3 tháng trước 6
Chapter 175
3 tháng trước 6
Chapter 174
3 tháng trước 6
Chapter 173
3 tháng trước 6
Chapter 172
3 tháng trước 7
Chapter 171
3 tháng trước 6
Chapter 170
3 tháng trước 6
Chapter 169
3 tháng trước 7
Chapter 168
3 tháng trước 6
Chapter 167
3 tháng trước 6
Chapter 166
3 tháng trước 6
Chapter 165
3 tháng trước 6
Chapter 164
3 tháng trước 6
Chapter 163
3 tháng trước 6
Chapter 162
3 tháng trước 6
Chapter 161
3 tháng trước 7
Chapter 160
3 tháng trước 8
Chapter 159
3 tháng trước 7
Chapter 158
3 tháng trước 10
Chapter 157
3 tháng trước 9
Chapter 156
3 tháng trước 9
Chapter 155
3 tháng trước 7
Chapter 154
3 tháng trước 7
Chapter 153
3 tháng trước 7
Chapter 152
3 tháng trước 7
Chapter 151
3 tháng trước 9
Chapter 150
3 tháng trước 7
Chapter 149
3 tháng trước 7
Chapter 148
3 tháng trước 7
Chapter 147
3 tháng trước 7
Chapter 146
3 tháng trước 8
Chapter 145
3 tháng trước 8
Chapter 144
3 tháng trước 7
Chapter 143
3 tháng trước 7
Chapter 142
3 tháng trước 7
Chapter 141
3 tháng trước 7
Chapter 140
3 tháng trước 7
Chapter 139
3 tháng trước 7
Chapter 138
3 tháng trước 8
Chapter 137
3 tháng trước 7
Chapter 136
3 tháng trước 7
Chapter 135
3 tháng trước 7
Chapter 134
3 tháng trước 8
Chapter 133
3 tháng trước 7
Chapter 132
3 tháng trước 7
Chapter 131
3 tháng trước 8
Chapter 130
3 tháng trước 7
Chapter 129
3 tháng trước 9
Chapter 128
3 tháng trước 7
Chapter 127
3 tháng trước 7
Chapter 126
3 tháng trước 7
Chapter 125
3 tháng trước 7
Chapter 124
3 tháng trước 7
Chapter 123
3 tháng trước 7
Chapter 122
3 tháng trước 7
Chapter 121
3 tháng trước 7
Chapter 120
3 tháng trước 7
Chapter 119
3 tháng trước 7
Chapter 118
3 tháng trước 7
Chapter 117
3 tháng trước 7
Chapter 116
3 tháng trước 7
Chapter 115
3 tháng trước 7
Chapter 114
3 tháng trước 7
Chapter 113
3 tháng trước 7
Chapter 112
3 tháng trước 7
Chapter 111
3 tháng trước 7
Chapter 110
3 tháng trước 7
Chapter 109
3 tháng trước 7
Chapter 108
3 tháng trước 8
Chapter 107
3 tháng trước 8
Chapter 106
3 tháng trước 8
Chapter 105
3 tháng trước 8
Chapter 104
3 tháng trước 8
Chapter 103
3 tháng trước 8
Chapter 102
3 tháng trước 8
Chapter 101
3 tháng trước 8
Chapter 100
3 tháng trước 9
Chapter 99
3 tháng trước 8
Chapter 98
3 tháng trước 8
Chapter 97
3 tháng trước 7
Chapter 96
3 tháng trước 9
Chapter 95
3 tháng trước 7
Chapter 94
3 tháng trước 7
Chapter 93
3 tháng trước 8
Chapter 92
3 tháng trước 7
Chapter 91
3 tháng trước 7
Chapter 90
3 tháng trước 7
Chapter 89
3 tháng trước 7
Chapter 88
3 tháng trước 7
Chapter 87
3 tháng trước 9
Chapter 86
3 tháng trước 7
Chapter 85
3 tháng trước 7
Chapter 84
3 tháng trước 8
Chapter 83
3 tháng trước 7
Chapter 82
3 tháng trước 9
Chapter 81
3 tháng trước 7
Chapter 80
3 tháng trước 9
Chapter 79
3 tháng trước 7
Chapter 78
3 tháng trước 7
Chapter 77
3 tháng trước 7
Chapter 76
3 tháng trước 7
Chapter 75
3 tháng trước 7
Chapter 74
3 tháng trước 11
Chapter 73
3 tháng trước 7
Chapter 72
3 tháng trước 8
Chapter 71
3 tháng trước 7
Chapter 70
3 tháng trước 7
Chapter 69
3 tháng trước 8
Chapter 68
3 tháng trước 8
Chapter 67
3 tháng trước 6
Chapter 66
3 tháng trước 7
Chapter 65
3 tháng trước 6
Chapter 64
3 tháng trước 6
Chapter 63
3 tháng trước 7
Chapter 62
3 tháng trước 6
Chapter 61
3 tháng trước 6
Chapter 60
3 tháng trước 8
Chapter 59
3 tháng trước 5
Chapter 58
3 tháng trước 6
Chapter 57
3 tháng trước 5
Chapter 56
3 tháng trước 8
Chapter 55
3 tháng trước 7
Chapter 54
3 tháng trước 7
Chapter 53
3 tháng trước 8
Chapter 52
3 tháng trước 6
Chapter 51
3 tháng trước 8
Chapter 50
3 tháng trước 8
Chapter 49
3 tháng trước 8
Chapter 48
3 tháng trước 8
Chapter 47
3 tháng trước 7
Chapter 46
3 tháng trước 9
Chapter 45
3 tháng trước 8
Chapter 44
3 tháng trước 8
Chapter 43
3 tháng trước 8
Chapter 42
3 tháng trước 8
Chapter 41
3 tháng trước 8
Chapter 40
3 tháng trước 9
Chapter 39
3 tháng trước 8
Chapter 38
3 tháng trước 9
Chapter 37
3 tháng trước 9
Chapter 36
3 tháng trước 9
Chapter 35
3 tháng trước 9
Chapter 34
3 tháng trước 10
Chapter 33
3 tháng trước 9
Chapter 32
3 tháng trước 9
Chapter 31
3 tháng trước 9
Chapter 30
3 tháng trước 10
Chapter 29
3 tháng trước 10
Chapter 28
3 tháng trước 10
Chapter 27
3 tháng trước 10
Chapter 26
3 tháng trước 9
Chapter 25
3 tháng trước 13
Chapter 24
3 tháng trước 11
Chapter 23
3 tháng trước 11
Chapter 22
3 tháng trước 11
Chapter 21
3 tháng trước 11
Chapter 20
3 tháng trước 13
Chapter 19
3 tháng trước 13
Chapter 18
3 tháng trước 12
Chapter 17
3 tháng trước 13
Chapter 16
3 tháng trước 12
Chapter 15
3 tháng trước 12
Chapter 14
3 tháng trước 13
Chapter 13
3 tháng trước 16
Chapter 12
3 tháng trước 15
Chapter 11
3 tháng trước 23
Chapter 10
3 tháng trước 15
Chapter 9
3 tháng trước 15
Chapter 8
3 tháng trước 16
Chapter 7
3 tháng trước 15
Chapter 6
3 tháng trước 15
Chapter 5
3 tháng trước 17
Chapter 4
3 tháng trước 22
Chapter 3
3 tháng trước 24
Chapter 2
3 tháng trước 27
Chapter 1
3 tháng trước 65

Truyện liên quan

Có thể bạn sẽ thích

Bình luận

Tổng cộng 0 bình luận