Thần Võ Thiên Tôn

Thần Võ Thiên Tôn

Tình trạng:
Đang Ra
Lượt xem:
1440
Tác giả:
Đang Cập Nhật
Thể loại:
Action Adventure Manhua Mystery Xuyên Không Truyện Màu
Đọc chương đầu Đọc chương cuối
Thần Võ Thiên Tôn (Shenwu Tianzun) bắt đầu tại núi Thanh Vân, nằm ở vực thiên nguyên, chân võ giới. Đứng đầu trong thập đại môn phái, có hàng ngàn đệ tử nhưng ở đây có kẻ đạo cường võ nghịch thiên, cũng có đại thần dời núi lấp biển được gọi là “Thần Võ Thiên Tôn”.

Nam chính đã từng là vị thần tối cao của thể chất, đứng cao trên những người khác. Thế nhưng, anh đã bị phản bội chính bởi những người mà anh cho là những người bạn đáng tin cậy nhất của mình. Vì anh được xem là Thần Võ Thiên Tôn nên họ đã lên kế hoạch chống lại anh để giết anh, điều này đã gần như thành công. May thay, một phần linh hồn của anh đã thoát khỏi cơ thể và nhập vào cơ thể một đứa trẻ bị thương nặng, cho anh một cơ hội sống để trả thù.

Độc giả bình luận về truyện Thần Võ Thiên Tôn: Không phải câu chuyện trả thù nào cũng giống nhau. Và một điều mà bạn rơi vào một cơ thể khiến việc mở ra một hành trình mới thật nhanh không phải là một điều xấu, thế nhưng hầu hết mọi khía cạnh khác của bộ manhua Thần Võ Thiên Tôn này đều như vậy.

Từ hình dạng được miêu tả đáng yêu của một người bị tra tấn đến nỗi đầu của anh ta chui ra giữa hai chân trong một tình huống không thể giải phẫu được trừ khi cổ của anh dài rả một mét cho một cô gái. Rõ ràng trong Thần Võ thiên Tôn là mối quan tâm lãng mạn nhưng đầy bí ẩn đặc biệt và những người đàn ông già muốn giết cô ấy cũng như tẩy não cô ấy và các vị thần muốn bắt cóc cô ấy.

Danh sách chương

Tổng cộng 383 chương

Chapter Cập nhật Lượt xem
Chapter 384
19 giờ trước 1
Chapter 383
4 ngày trước 5
Chapter 382
6 ngày trước 2
Chapter 381
8 ngày trước 3
Chapter 380
11 ngày trước 2
Chapter 379
13 ngày trước 3
Chapter 378
15 ngày trước 8
Chapter 377
18 ngày trước 9
Chapter 376
20 ngày trước 8
Chapter 375
22 ngày trước 7
Chapter 374
25 ngày trước 5
Chapter 373
27 ngày trước 6
Chapter 372
29 ngày trước 3
Chapter 371
1 tháng trước 3
Chapter 370
1 tháng trước 5
Chapter 369
1 tháng trước 8
Chapter 368
2 tháng trước 6
Chapter 367
2 tháng trước 4
Chapter 366
2 tháng trước 6
Chapter 365
2 tháng trước 5
Chapter 364
2 tháng trước 4
Chapter 363
2 tháng trước 4
Chapter 362
2 tháng trước 4
Chapter 361
2 tháng trước 4
Chapter 360
2 tháng trước 5
Chương 359
2 tháng trước 4
Chương 358
2 tháng trước 4
Chương 357
3 tháng trước 4
Chương 356
3 tháng trước 4
Chương 355
3 tháng trước 3
Chương 354
3 tháng trước 4
Chương 353
3 tháng trước 3
Chương 352
3 tháng trước 3
Chương 351
3 tháng trước 3
Chương 350
3 tháng trước 4
Chương 349
3 tháng trước 4
Chương 348
3 tháng trước 3
Chương 347
3 tháng trước 3
Chương 346
3 tháng trước 3
Chương 345
3 tháng trước 3
Chương 344
3 tháng trước 4
Chương 343
3 tháng trước 3
Chương 342
3 tháng trước 3
Chương 341
3 tháng trước 3
Chương 340
3 tháng trước 3
Chương 339
3 tháng trước 4
Chương 338
3 tháng trước 3
Chương 337
3 tháng trước 3
Chương 336
3 tháng trước 3
Chương 335
3 tháng trước 3
Chương 334
3 tháng trước 3
Chương 333
3 tháng trước 3
Chương 332
3 tháng trước 3
Chương 331
3 tháng trước 3
Chương 330
3 tháng trước 3
Chương 329
3 tháng trước 3
Chương 328
3 tháng trước 2
Chương 327
3 tháng trước 3
Chương 326
3 tháng trước 4
Chương 325
3 tháng trước 3
Chương 324
3 tháng trước 3
Chương 323
3 tháng trước 3
Chương 322
3 tháng trước 4
Chương 321
3 tháng trước 3
Chương 320
3 tháng trước 3
Chương 319
3 tháng trước 3
Chương 318
3 tháng trước 3
Chương 317
3 tháng trước 4
Chương 316
3 tháng trước 3
Chương 315
3 tháng trước 3
Chương 314
3 tháng trước 3
Chương 313
3 tháng trước 3
Chương 312
3 tháng trước 3
Chương 311
3 tháng trước 3
Chương 310
3 tháng trước 3
Chương 309
3 tháng trước 3
Chương 308
3 tháng trước 3
Chương 307
3 tháng trước 3
Chương 306
3 tháng trước 3
Chương 305
3 tháng trước 3
Chương 304
3 tháng trước 3
Chương 303
3 tháng trước 3
Chương 302
3 tháng trước 3
Chương 301
3 tháng trước 3
Chương 300
3 tháng trước 5
Chương 299
3 tháng trước 5
Chương 298
3 tháng trước 3
Chương 297
3 tháng trước 3
Chương 296
3 tháng trước 3
Chương 295
3 tháng trước 3
Chương 294
3 tháng trước 3
Chương 293
3 tháng trước 3
Chương 292
3 tháng trước 4
Chương 291
3 tháng trước 3
Chương 290
3 tháng trước 3
Chương 289
3 tháng trước 3
Chương 288
3 tháng trước 3
Chương 287
3 tháng trước 4
Chương 286
3 tháng trước 3
Chương 285
3 tháng trước 5
Chương 284
3 tháng trước 3
Chương 283
3 tháng trước 3
Chương 282
3 tháng trước 5
Chương 281
3 tháng trước 3
Chương 280
3 tháng trước 3
Chương 279
3 tháng trước 3
Chương 278
3 tháng trước 3
Chương 277
3 tháng trước 4
Chương 276
3 tháng trước 3
Chương 275
3 tháng trước 4
Chương 274
9 tháng trước 4
Chương 273
9 tháng trước 3
Chương 272
10 tháng trước 3
Chương 271
10 tháng trước 3
Chương 270
10 tháng trước 3
Chương 269
10 tháng trước 3
Chương 268
10 tháng trước 3
Chương 267
10 tháng trước 3
Chương 266
10 tháng trước 3
Chương 265
10 tháng trước 3
Chương 264
10 tháng trước 4
Chương 263
10 tháng trước 3
Chương 262
10 tháng trước 3
Chương 261
10 tháng trước 4
Chương 259
11 tháng trước 3
Chương 258
11 tháng trước 3
Chương 257
11 tháng trước 3
Chương 256
11 tháng trước 3
Chương 255
11 tháng trước 3
Chương 254
11 tháng trước 4
Chương 253
11 tháng trước 4
Chương 252
11 tháng trước 3
Chương 251
11 tháng trước 3
Chương 250
11 tháng trước 3
Chương 249
11 tháng trước 3
Chương 248
11 tháng trước 4
Chương 247
11 tháng trước 3
Chương 246
1 năm trước 3
Chương 245
1 năm trước 4
Chương 244
1 năm trước 3
Chương 243
1 năm trước 3
Chương 242
1 năm trước 3
Chương 241
1 năm trước 4
Chương 240
2020-10-25 3
Chương 239
2020-10-24 3
Chương 238
2020-10-22 3
Chương 237
2020-10-18 3
Chương 236
2020-10-16 5
Chương 235
2020-10-14 3
Chương 234
2020-10-10 3
Chương 233
2020-10-09 3
Chương 232
2020-10-07 3
Chương 231
2020-10-04 3
Chương 230
2020-10-02 3
Chương 229
2020-10-01 3
Chương 228
2020-10-01 4
Chương 227
2020-09-28 3
Chương 226
2020-09-28 3
Chương 225
2020-09-24 3
Chương 224
2020-09-22 3
Chương 223
2020-09-20 3
Chương 222
2020-09-20 3
Chương 221
2020-09-18 3
Chương 220
2020-09-17 3
Chương 219
2020-09-15 3
Chương 218
2020-09-12 3
Chương 217
2020-09-12 4
Chương 216
2020-09-09 3
Chương 215
2020-09-09 4
Chương 214
2020-09-09 3
Chương 213
2020-09-04 4
Chương 212
2020-09-04 3
Chương 211
2020-09-01 3
Chương 210
2020-08-30 3
Chương 209
2020-08-28 3
Chương 208
2020-08-28 3
Chương 207
2020-08-27 3
Chương 206
2020-08-27 3
Chương 205
2020-08-26 3
Chương 204
2020-08-23 3
Chương 203
2020-08-22 3
Chương 202
2020-08-20 3
Chương 201
2020-08-20 3
Chương 200
2020-08-18 4
Chương 199
2020-08-18 3
Chương 198
2020-08-15 3
Chương 197
2020-08-15 3
Chương 196
2020-08-13 4
Chương 195
2020-08-10 3
Chương 194
2020-08-10 4
Chương 193
2020-08-06 3
Chương 192
2020-08-06 3
Chương 191
2020-07-31 3
Chương 190
2020-07-31 3
Chương 189
2020-07-31 3
Chương 188
2020-07-31 3
Chương 187
2020-07-31 3
Chương 186
2020-07-27 3
Chương 185
2020-07-26 3
Chương 184
2020-07-26 3
Chương 183
2020-07-21 4
Chương 182
2020-07-20 4
Chương 181
2020-07-17 3
Chương 180
2020-07-16 3
Chương 179
2020-07-14 3
Chương 178
2020-07-14 3
Chương 177
2020-07-14 3
Chương 176
2020-07-14 3
Chương 175
2020-07-06 3
Chương 174
2020-07-06 4
Chương 173
2020-07-06 4
Chương 172
2020-07-06 3
Chương 171
2020-07-06 3
Chương 170
2020-07-06 3
Chương 169
2020-07-06 4
Chương 168
2020-07-06 3
Chương 167
2020-07-06 3
Chương 166
2020-07-06 4
Chương 165
2020-07-06 3
Chương 164
2020-07-02 3
Chương 163
2020-07-02 3
Chương 162
2020-07-02 3
Chương 161
2020-07-02 3
Chương 160
2020-07-02 3
Chương 159
2020-07-02 3
Chương 158
2020-07-02 3
Chương 157
2020-07-02 3
Chương 156
2020-07-02 3
Chương 155
2020-07-02 3
Chương 154
2020-07-02 4
Chương 153
2020-07-02 4
Chương 152
2020-07-02 3
Chương 151
2020-07-02 3
Chương 150
2020-07-02 3
Chương 149
2020-07-02 3
Chương 148
2020-07-02 3
Chương 147
2020-07-02 3
Chương 146
2020-07-02 3
Chương 145
2020-07-02 4
Chương 144
2020-07-02 3
Chương 143
2020-07-02 3
Chương 142
2020-07-02 3
Chương 141
2020-07-02 3
Chương 140
2020-07-02 5
Chương 139
2020-07-02 3
Chương 138
2020-07-02 3
Chương 137
2020-07-02 4
Chương 136
2020-07-02 3
Chương 135
2020-07-02 4
Chương 134
2020-07-02 4
Chương 133
2020-07-02 3
Chương 132
2020-07-02 4
Chương 131
2020-07-02 5
Chương 130
2020-07-02 3
Chương 129
2020-07-02 4
Chương 128
2020-07-02 4
Chương 127
2020-07-02 3
Chương 126
2020-07-02 4
Chương 125
2020-07-02 3
Chương 124
2020-07-02 3
Chương 123
2020-07-02 3
Chương 122
2020-07-02 3
Chương 121
2020-07-02 3
Chương 120
2020-07-02 4
Chương 119
2020-07-02 3
Chương 118
2020-07-02 3
Chương 117
2020-07-02 3
Chương 116
2020-07-02 3
Chương 115
2020-07-02 4
Chương 114
2020-07-02 3
Chương 113
2020-07-02 3
Chương 112
2020-07-02 4
Chương 111
2020-07-02 3
Chương 110
2020-07-02 3
Chương 109
2020-07-02 3
Chương 108
2020-07-02 4
Chương 107
2020-07-02 3
Chương 106
2020-07-02 3
Chương 105
2020-07-02 3
Chương 104
2020-07-02 4
Chương 103
2020-07-02 3
Chương 102
2020-07-02 3
Chương 101
2020-07-02 4
Chương 100
2020-07-02 4
Chương 99
2020-07-02 3
Chương 98
2020-07-02 4
Chương 97
2020-07-02 3
Chương 96
2020-07-02 3
Chương 95
2020-07-02 3
Chương 94
2020-07-02 4
Chương 93
2020-07-02 3
Chương 92
2020-07-02 3
Chương 91
2020-07-02 3
Chương 90
2020-07-02 3
Chương 89
2020-07-02 3
Chương 88
2020-07-02 3
Chương 87
2020-07-02 3
Chương 86
2020-07-02 4
Chương 85
2020-07-02 3
Chương 84
2020-07-02 3
Chương 83
2020-07-02 5
Chương 82
2020-07-02 6
Chương 81
2020-07-02 6
Chương 80
2020-07-02 3
Chương 79
2020-07-02 3
Chương 78
2020-07-02 3
Chương 77
2020-07-02 4
Chương 76
2020-07-02 3
Chương 75
2020-07-02 3
Chương 74
2020-07-02 3
Chương 73
2020-07-02 3
Chương 72
2020-07-02 3
Chương 71
2020-07-02 3
Chương 70
2020-07-02 3
Chương 69
2020-07-02 3
Chương 68
2020-07-02 3
Chương 67
2020-07-02 3
Chương 66
2020-07-02 3
Chương 65
2020-07-02 3
Chương 64
2020-07-02 3
Chương 63
2020-07-02 4
Chương 62
2020-07-02 4
Chương 61
2020-07-02 6
Chương 60
2020-07-02 4
Chương 59
2020-07-02 4
Chương 58
2020-07-02 7
Chương 57
2020-07-02 5
Chương 56
2020-07-02 4
Chương 55
2020-07-02 4
Chương 54
2020-07-02 6
Chương 53
2020-07-02 4
Chương 52
2020-07-02 4
Chương 51
2020-06-20 4
Chương 50
2020-06-18 4
Chương 49
2020-06-16 4
Chương 48
2020-06-14 4
Chương 47
2020-06-08 4
Chương 46
2020-06-06 5
Chương 45
2020-06-04 4
Chương 44
2020-06-02 4
Chương 43
2020-05-31 4
Chương 42
2020-05-29 4
Chương 41
2020-05-27 5
Chương 40
2020-04-12 4
Chương 39
2020-04-02 4
Chương 38
2020-03-31 4
Chương 37
2020-03-27 4
Chương 36
2020-03-25 4
Chương 35
2020-03-09 4
Chương 34
2020-03-07 4
Chương 33
2020-02-14 4
Chương 32
2020-02-12 4
Chương 31
2020-01-31 4
Chương 30
2020-01-29 4
Chương 29
2020-01-27 4
Chương 28
2020-01-04 4
Chương 27
2020-01-02 4
Chương 26
2019-12-31 4
Chương 25
2019-12-07 4
Chương 24
2019-12-05 4
Chương 23
2019-11-29 5
Chương 22
2019-11-27 4
Chương 21
2019-11-25 4
Chương 20
2019-11-23 4
Chương 19
2019-11-21 4
Chương 18
2019-10-26 6
Chương 17
2019-10-24 6
Chương 16
2019-10-22 5
Chương 15
2019-10-20 5
Chương 14
2019-10-18 5
Chương 13
2019-10-16 5
Chương 12
2019-10-14 5
Chương 11
2019-09-19 5
Chương 10
2019-09-19 5
Chương 9
2019-09-19 6
Chương 8
2019-09-19 6
Chương 7
2019-09-19 6
Chương 6
2019-09-19 7
Chương 5
2019-09-19 6
Chương 4
2019-09-19 6
Chương 3
2019-08-21 7
Chương 2
2019-07-27 7
Chương 1
2019-07-25 9

Truyện liên quan

Có thể bạn sẽ thích

Bình luận

Tổng cộng 0 bình luận