Vô Địch Kiếm Vực

Vô Địch Kiếm Vực

Tình trạng:
Đang Ra
Lượt xem:
3.7K
Thể loại:
Action Adventure Mystery Truyện Màu
Đọc chương đầu Đọc chương cuối
Vô địch kiếm vực là bộ truyện tranh thuộc thể loại phiêu lưu bí ẩn, giả tưởng, truyện màu của Trung Quốc. Tác phẩm xoay quanh anh chàng Dương Diệp, được mệnh danh là phế vật đệ nhất kiếm tông, là một nhân tài ẩn sau kẻ vô dụng, sau khi phát hiện mình có hai đan điền, từng bước thăng cấp, bá chủ võ lâm.

Danh sách chương

Tổng cộng 148 chương

Chapter Cập nhật Lượt xem
Chapter 147
11 ngày trước 7
Chapter 146
1 tháng trước 27
Chapter 145
1 tháng trước 29
Chapter 144
1 tháng trước 21
Chapter 143
1 tháng trước 17
Chapter 142
1 tháng trước 17
Chapter 141
1 tháng trước 17
Chapter 140
1 tháng trước 16
Chapter 139
1 tháng trước 17
Chapter 138
1 tháng trước 16
Chapter 137
1 tháng trước 16
Chapter 136
1 tháng trước 17
Chapter 135
1 tháng trước 18
Chapter 134
1 tháng trước 19
Chapter 133
1 tháng trước 18
Chapter 132
1 tháng trước 18
Chapter 131
1 tháng trước 18
Chapter 130
1 tháng trước 18
Chapter 129
1 tháng trước 18
Chapter 128
1 tháng trước 18
Chapter 127
1 tháng trước 18
Chapter 126
1 tháng trước 18
Chapter 125
1 tháng trước 18
Chapter 124
1 tháng trước 18
Chapter 123
1 tháng trước 18
Chapter 122
1 tháng trước 18
Chapter 121
1 tháng trước 19
Chapter 120
1 tháng trước 18
Chapter 119
1 tháng trước 21
Chapter 118
1 tháng trước 24
Chapter 117
1 tháng trước 19
Chapter 116
1 tháng trước 19
Chapter 115
1 tháng trước 20
Chapter 114
1 tháng trước 21
Chapter 113
1 tháng trước 20
Chapter 112
1 tháng trước 21
Chapter 111
1 tháng trước 19
Chapter 110
1 tháng trước 20
Chapter 109
1 tháng trước 20
Chapter 108
1 tháng trước 21
Chapter 107
1 tháng trước 24
Chapter 106
1 tháng trước 22
Chapter 105
1 tháng trước 24
Chapter 104
1 tháng trước 23
Chapter 103
1 tháng trước 23
Chapter 102
1 tháng trước 22
Chapter 101
1 tháng trước 23
Chapter 100
1 tháng trước 23
Chapter 99
1 tháng trước 23
Chapter 98
1 tháng trước 22
Chapter 97
1 tháng trước 22
Chapter 96
1 tháng trước 23
Chapter 95
1 tháng trước 22
Chapter 94
1 tháng trước 22
Chapter 93
1 tháng trước 22
Chapter 92
1 tháng trước 22
Chapter 91
1 tháng trước 22
Chapter 90
1 tháng trước 21
Chapter 89
1 tháng trước 22
Chapter 88
1 tháng trước 23
Chapter 87
1 tháng trước 22
Chapter 86
1 tháng trước 24
Chapter 85
1 tháng trước 25
Chapter 84
1 tháng trước 22
Chapter 83
1 tháng trước 22
Chapter 82
1 tháng trước 24
Chapter 81
1 tháng trước 22
Chapter 80
1 tháng trước 22
Chapter 79
1 tháng trước 22
Chapter 78
1 tháng trước 22
Chapter 77
1 tháng trước 22
Chapter 76
1 tháng trước 23
Chapter 75
1 tháng trước 22
Chapter 74
1 tháng trước 21
Chapter 73
1 tháng trước 21
Chapter 72
1 tháng trước 21
Chapter 70
1 tháng trước 22
Chapter 69
1 tháng trước 22
Chapter 68
1 tháng trước 21
Chapter 67
1 tháng trước 21
Chapter 66
1 tháng trước 21
Chapter 65
1 tháng trước 21
Chapter 64
1 tháng trước 21
Chapter 63
1 tháng trước 21
Chapter 62
1 tháng trước 22
Chapter 61
1 tháng trước 22
Chapter 60
1 tháng trước 22
Chapter 59
1 tháng trước 22
Chapter 58
1 tháng trước 22
Chapter 57
1 tháng trước 22
Chapter 56
1 tháng trước 22
Chapter 55
1 tháng trước 22
Chapter 54
1 tháng trước 23
Chapter 53
1 tháng trước 21
Chapter 52
1 tháng trước 21
Chapter 51
1 tháng trước 22
Chapter 50
1 tháng trước 22
Chapter 49
1 tháng trước 23
Chapter 48
1 tháng trước 23
Chapter 47
1 tháng trước 23
Chapter 46
1 tháng trước 25
Chapter 45
1 tháng trước 21
Chapter 44
1 tháng trước 22
Chapter 43
1 tháng trước 21
Chapter 42
1 tháng trước 23
Chapter 41
1 tháng trước 26
Chapter 40
1 tháng trước 25
Chapter 39.5
1 tháng trước 24
Chapter 39
1 tháng trước 25
Chapter 38
1 tháng trước 28
Chapter 37
1 tháng trước 27
Chapter 36
1 tháng trước 26
Chapter 35
1 tháng trước 26
Chapter 34
1 tháng trước 26
Chapter 33
1 tháng trước 28
Chapter 32
1 tháng trước 26
Chapter 31
1 tháng trước 29
Chapter 30
1 tháng trước 28
Chapter 29
1 tháng trước 27
Chapter 28
1 tháng trước 27
Chapter 27
1 tháng trước 28
Chapter 26
1 tháng trước 30
Chapter 25
1 tháng trước 30
Chapter 24
1 tháng trước 29
Chapter 23
1 tháng trước 30
Chapter 22
1 tháng trước 30
Chapter 21
1 tháng trước 29
Chapter 20
1 tháng trước 34
Chapter 19
1 tháng trước 29
Chapter 18
1 tháng trước 30
Chapter 17
1 tháng trước 34
Chapter 16
1 tháng trước 31
Chapter 15
1 tháng trước 31
Chapter 14
1 tháng trước 32
Chapter 13
1 tháng trước 34
Chapter 12
1 tháng trước 32
Chapter 11
1 tháng trước 33
Chapter 10
1 tháng trước 33
Chapter 9
1 tháng trước 34
Chapter 8
1 tháng trước 35
Chapter 7
1 tháng trước 34
Chapter 6
1 tháng trước 35
Chapter 5
1 tháng trước 40
Chapter 4
1 tháng trước 49
Chapter 3
1 tháng trước 53
Chapter 2
1 tháng trước 57
Chapter 1
1 tháng trước 90
Chapter 0
1 tháng trước 86

Truyện liên quan

Có thể bạn sẽ thích