Vừa lên chương

Cập nhật cực nhanh, hơn tốc độ trở mặt của nyc (Trang 1/21)

 • Chương 61 Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng 741

  Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng

  Chương 61 6 phút trước
 • Chương 237 Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế 446

  Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

  Chương 237 10 phút trước
 • Chương 312 Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y 813

  Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y

  Chương 312 37 phút trước
 • Chương 1608 Võ Luyện Đỉnh Phong 5024

  Võ Luyện Đỉnh Phong

  Chương 1608 44 phút trước
 • Chương 53 Cậu Là 008 34

  Cậu Là 008

  Chương 53 57 phút trước
 • Chương 78 Toàn Trí Độc Giả 500

  Toàn Trí Độc Giả

  Chương 78 58 phút trước
 • Chương 45 The Reincarnated Inferior Magic Swordsman 0

  The Reincarnated Inferior Magic Swordsman

  Chương 45 59 phút trước
 • Chương 348 Tu La Võ Thần 667

  Tu La Võ Thần

  Chương 348 1 giờ trước
 • Chương 45 Lê Minh Chi Kiếm 134

  Lê Minh Chi Kiếm

  Chương 45 2 giờ trước
 • Chương 17 Tôi Muốn Ly Hôn 3972

  Tôi Muốn Ly Hôn

  Chương 17 3 giờ trước
 • Chương 408 Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới 412

  Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới

  Chương 408 4 giờ trước
 • Chương 179 Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo 12

  Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo

  Chương 179 5 giờ trước
 • Chương 347 Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ 484

  Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ

  Chương 347 5 giờ trước
 • Chương 144 Thần Hồn Võ Đế 421

  Thần Hồn Võ Đế

  Chương 144 5 giờ trước
 • Chương 299 Đại Chúa Tể 445

  Đại Chúa Tể

  Chương 299 5 giờ trước
 • Chương 1079 Thám tử lừng danh Conan 23588

  Thám tử lừng danh Conan

  Chương 1079 5 giờ trước
 • Chương 98 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 378

  Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm

  Chương 98 5 giờ trước
 • Chương 224 Cô Vợ Nhỏ Nuông Chiều Quá Lại Thành Ác 124

  Cô Vợ Nhỏ Nuông Chiều Quá Lại Thành Ác

  Chương 224 5 giờ trước
 • Chương 2 Nóng Và Lạnh - Hot And Cold 350

  Nóng Và Lạnh - Hot And Cold

  Chương 2 6 giờ trước
 • Chương 58 Người Đàn Ông Thực Thụ 184

  Người Đàn Ông Thực Thụ

  Chương 58 8 giờ trước
 • Chương 74 Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm 556

  Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm

  Chương 74 8 giờ trước
 • Chương 227 Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc 1582

  Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc

  Chương 227 10 giờ trước
 • Chương 44 Tu Tiên Phải Dựa Vào Sugar Mommy 32

  Tu Tiên Phải Dựa Vào Sugar Mommy

  Chương 44 10 giờ trước
 • Chương 16 Lọ Lem Điên Rồ 813

  Lọ Lem Điên Rồ

  Chương 16 11 giờ trước
 • Chương 12 Một Ngày Nọ, Tôi Được Kẻ Thù Cầu Hôn 1129

  Một Ngày Nọ, Tôi Được Kẻ Thù Cầu Hôn

  Chương 12 12 giờ trước
 • Chương 339 Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen 6273

  Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

  Chương 339 12 giờ trước
 • Chương 111 Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba 3568

  Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

  Chương 111 13 giờ trước
 • Chương 2 Trạm Xe Buýt Omega 268

  Trạm Xe Buýt Omega

  Chương 2 14 giờ trước
 • Chương 213 Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi 1362

  Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

  Chương 213 14 giờ trước
 • Chương 14 Đệ Nhất Danh Sách 83

  Đệ Nhất Danh Sách

  Chương 14 15 giờ trước
 • Chương 163 Eleceed - Hóa Thân Thành Mèo 30863

  Eleceed - Hóa Thân Thành Mèo

  Chương 163 15 giờ trước
 • Chương 44 Nương Tử Nhà Ta Là Nữ Đế 127

  Nương Tử Nhà Ta Là Nữ Đế

  Chương 44 15 giờ trước
 • Chương 198 Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện 225

  Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện

  Chương 198 15 giờ trước
 • Chương 32 Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút 470

  Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút

  Chương 32 15 giờ trước
 • Chương 176 Vạn Tra Triêu Hoàng 990

  Vạn Tra Triêu Hoàng

  Chương 176 16 giờ trước
 • Chương 375 Ngạo Thị Thiên Địa 473

  Ngạo Thị Thiên Địa

  Chương 375 16 giờ trước